Τουρκικά
Ασιτανετέ: πατρικχανετέ ολάν Πασμαχανετέ, 1815
4, 296 σ.
  • Κάϊσερι Επαρχίασιντα, νεμσεχερλί Παπά Γεωργιοστάν, ουρούμ λισανιντάν θούρτζεγε θεφσίρ ολουνμούστουρ, χαγίρ σαχαπλαρινίγ χάρτζ μασραφλαρίγιναν πασμαγιά βεριλμίστηρ. Ισταμπόλ Πατρηγίν εφοντιμιζήν Κύριος Κύριος Κυρίλλοζουν Ιζνίγιναν πασμαγιά βεριλτί

Συμεών Θεολόγος τεγιλέν κητάπ : που κιταπτά Συμεών Θεολόγος πετεριμιζήν, Πίρεζ λόγοσλαρί βάρ, πιρ κάτζ λόγοςτα Χρυσόστοτομος Πετεριμιζίν βάρ, Άγιος Αναστάσιος, βέ Όσιος Εφραίμ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κάϊσερι Επαρχίασιντα, νεμσεχερλί Παπά Γεωργιοστάν, ουρούμ λισανιντάν θούρτζεγε θεφσίρ ολουνμούστουρ, χαγίρ σαχαπλαρινίγ χάρτζ μασραφλαρίγιναν πασμαγιά βεριλμίστηρ. Ισταμπόλ Πατρηγίν εφοντιμιζήν Κύριος Κύριος Κυρίλλοζουν Ιζνίγιναν πασμαγιά βεριλτί
    1. Πατέρες της Εκκλησίας, Έλληνες
    2. Κηρύγματα