Συμεών Θεολόγος τεγιλέν κητάπ : που κιταπτά Συμεών Θεολόγος πετεριμιζήν, Πίρεζ λόγοσλαρί βάρ, πιρ κάτζ λόγοςτα Χρυσόστοτομος Πετεριμιζίν βάρ, Άγιος Αναστάσιος, βέ Όσιος Εφραίμ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Γεώργιος ο Νεαπολίτης, Ιερέας, (1760-1816)
  5. Κωνσταντινούπολη [Ασιτανετέ]: πατρικχανετέ ολάν Πασμαχανετέ, 1815
  6. 4, 296 σ.
    • Κάϊσερι Επαρχίασιντα, νεμσεχερλί Παπά Γεωργιοστάν, ουρούμ λισανιντάν θούρτζεγε θεφσίρ ολουνμούστουρ, χαγίρ σαχαπλαρινίγ χάρτζ μασραφλαρίγιναν πασμαγιά βεριλμίστηρ. Ισταμπόλ Πατρηγίν εφοντιμιζήν Κύριος Κύριος Κυρίλλοζουν Ιζνίγιναν πασμαγιά βεριλτί
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές