Γεώργιος ο Νεαπολίτης, Ιερέας, (1760-1816)

  1. Πρόσωπο