Πού Αλτήνολούκ αγιλάν κηταπτά : πάζι Μάρτυροστλαρήν βέ Οσιοστλαρήν νακλιγετλερί Χριστός ιτζού τζεκτικλερή καργετλέρ πεγιάντηρ τηγνεγενέ βέ οκουγιανά τζόκ τατλίτηρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Καραμανλίδικα
  3. tur
  4. Γεώργιος ο Νεαπολίτης, Ιερέας, (1760-1816)
  5. Κωνσταντινούπολη [Ασιτανετέ]: Πατρικχανετέ ολάν Πασμαχανετέ, 1815
  6. 339 σ.
    • Τουρλού κηταπλαρτάν τεβσιριλμίστηρ ουρούμτζα διληντέντουρκ λισανινά τεφρσίρ ολουνμούστουρ, Κάϊσερι μανσιπιντάν, νεμσεχερλί Παπά Γεώργιος ταν χριστιανλιγήν κιφαγετλιγή ητζούν, χαγίρ σεβιτζιλερίν μασραφλαρήγιναν Σταμπολτά πασμαγιά βεριλμήστιρ. Ισταμπόλ Πατρηγί Εφεντημιζίν Κύριος Κύριος Κυρίλλοζουν ινζίγιναν πασμαγιά βεριτλί
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές