Τουρκικά
Ασιτανετέ: Πατρικχανετέ ολάν Πασμαχανετέ, 1815
339 σ.
  • Τουρλού κηταπλαρτάν τεβσιριλμίστηρ ουρούμτζα διληντέντουρκ λισανινά τεφρσίρ ολουνμούστουρ, Κάϊσερι μανσιπιντάν, νεμσεχερλί Παπά Γεώργιος ταν χριστιανλιγήν κιφαγετλιγή ητζούν, χαγίρ σεβιτζιλερίν μασραφλαρήγιναν Σταμπολτά πασμαγιά βεριλμήστιρ. Ισταμπόλ Πατρηγί Εφεντημιζίν Κύριος Κύριος Κυρίλλοζουν ινζίγιναν πασμαγιά βεριτλί

Πού Αλτήνολούκ αγιλάν κηταπτά : πάζι Μάρτυροστλαρήν βέ Οσιοστλαρήν νακλιγετλερί Χριστός ιτζού τζεκτικλερή καργετλέρ πεγιάντηρ τηγνεγενέ βέ οκουγιανά τζόκ τατλίτηρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τουρλού κηταπλαρτάν τεβσιριλμίστηρ ουρούμτζα διληντέντουρκ λισανινά τεφρσίρ ολουνμούστουρ, Κάϊσερι μανσιπιντάν, νεμσεχερλί Παπά Γεώργιος ταν χριστιανλιγήν κιφαγετλιγή ητζούν, χαγίρ σεβιτζιλερίν μασραφλαρήγιναν Σταμπολτά πασμαγιά βεριλμήστιρ. Ισταμπόλ Πατρηγί Εφεντημιζίν Κύριος Κύριος Κυρίλλοζουν ινζίγιναν πασμαγιά βεριτλί
    1. Άγιοι -- Συναξάρια