Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης (1950-1998)

Panagiotopoulos, Panagiotis D. (1950-1998) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1950
  4. 1998
  5. Ελληνικά
  6. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  7. Ακαδημία Αθηνών (1989 - 1998)
    • Καθηγητής Σιδηρών κατασκευών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης