Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (1400-1472)

  1. Πρόσωπο