Ελληνικά
Εν Λειψία της Σαξονίας: Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1784
ποικ. αρίθμ.
 • Κατά το α χ ε εν Αυγούστη των Βινδελικών τυπωθείσα

Νικηφόρου μοναστού και πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή λογικής, ξυγγραφείσα Ιωάννη Δουκί τε και Βασιλεί τω Βατάτζη, περίπου το ασλβ [1232] έτος το σωτήριον

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Κατά το α χ ε εν Αυγούστη των Βινδελικών τυπωθείσα
  1. Αριστοτελική φιλοσοφία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
  2. Λογική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
  3. Φυσική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
  4. Ψυχή -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
  5. Αρετές -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
  6. Χριστιανισμός -- Φιλοσοφία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800