1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μάρκος ο Εφέσιος | Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (1400-1472) | Norov, Abraam
  5. Παρίσι [Εν Παρισίοις]: Τύποις των αδελφών Διδότων, 1859
  6. 91 σελ.
    • Η σελίδα τίτλου είναι στα ρώσικα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές