Ελληνικά
Εν Παρισίοις: Τύποις των αδελφών Διδότων, 1859
91 σελ.
  • Η σελίδα τίτλου είναι στα ρώσικα

Μάρκου του Εφεσίου και Γεωργίου του Σχολαρίου ανέκδοτα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η σελίδα τίτλου είναι στα ρώσικα
    1. Γεννάδιος Β' ο Σχολάριος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (1400-1472)
    2. Μάρκος ο Εφέσιος