Απολλινάριος, Επίσκοπος Λαοδικείας (4ος αιώνας)

Apollinaire de Laodicée (0310?-0390) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1/ /0310
  4. 1/ /0390
  5. English