Ελληνικά
Parisiis: Apud and. Turnebum, 1552
200 σελ.

Απολιναρίου Μετάφρασις εις τον Ψαλτήρα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ύμνοι
    2. Ψαλμωδία