Ελληνικά
Parisiis: Apud Ioannem Benenatum, 1580
200 σελ.
  • Παραλλαγή τίτλου : Μετάφρασις του Ψαλτήρος, δια στίχων ηρωϊκών

Απολιναρίου Μετάφρασις του Ψαλτήρος, διά στίχων ηρωϊκών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παραλλαγή τίτλου : Μετάφρασις του Ψαλτήρος, δια στίχων ηρωϊκών
    1. Ύμνοι
    2. Ψαλμωδία