Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν., (1859-1914)

  1. Πρόσωπο