Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις "Αυγής Αθηνών", 1912
23 σελ.
  • Ανάτυπο από : "Μακεδονικό Ημερολόγιο", 1912

Θεσσαλονίκης ιστορικά και αρχαιολογικά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ανάτυπο από : "Μακεδονικό Ημερολόγιο", 1912
    1. Θεσσαλονίκη -- Ιστορία -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις
    2. Θεσσαλονίκη -- Αρχαιότητες