Λεξικός έρανος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν., (1859-1914)
  5. Provincia di Trieste [Εν Τεργέστη]: Τυπογραφείον του Αυστριακού Λόυδ, 1899
  6. 24 σελ.
    • Ανάτυπο από : Νέα Ημέρα, 1899, αρ. 1286-1288
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές