Σιμωνίδης, Κωνσταντίνος, (1823-1867)

  1. Πρόσωπο