Ελληνικά
Εν Λονδίνω, Εν Λιβερπούλη: Δαυίδ Νούττιω, Α. Χολδένιω, 1860
25 σελ.

Επιστολιμαία περί ιερογλυφικών γραμμάτων διατριβή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αιγυπτιακή γλώσσα -- Γραφή, Ιερογλυφική