Συμαΐς ή Ιστορία της εν Σύμη Απολλωνιάδος Σχολής, ιδίως δε της αγιογραφικής καθέδρας και πρόδρομος των ανεκδότων ελληνικών χειρογράφων...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σιμωνίδης, Κωνσταντίνος, (1823-1867)
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, 1849
  6. πη', 180 σελ.
    • Πρόκειται για έργο του Κωνσταντίνου Σιμωνίδη, προϊόν φιλολογικής και ιστορικής απάτης, θεωρούμενης ως μιας από τις μεγαλύτερες των ελληνικών γραμμάτων του 19ου αιώνα.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές