Παπαδόπουλος - Βρετός, Ανδρέας, (1800-1876)

  1. Πρόσωπο