Κατάλογος των απο του 1476 μέχρι του 1821 έτους τυπωθέντων βιβλίων παρ' ελλήνων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παπαδόπουλος - Βρετός, Ανδρέας, (1800-1876)
  5. Αθήνα [Αθήνησι], 1848
  6. ιγ' σελ.
    • Ανάτυπο
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές