Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. αδελφών Α. και Ν. Αγγελίδων, 1835
87 σελ.

Ημερολόγιον ήτοι καλανδάριον : περιέχον το αιώνιον Πασχάλιον με τα επόμενα αυτού, το εορτολόγιον και σεληνοδρόμιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Εκκλησιαστικό ημερολόγιο