Ημερολόγιον ήτοι καλανδάριον : περιέχον το αιώνιον Πασχάλιον με τα επόμενα αυτού, το εορτολόγιον και σεληνοδρόμιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μπίστης, Διονύσιος
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. αδελφών Α. και Ν. Αγγελίδων, 1835
  6. 87 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές