1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 007000025099.pdf
  • pdf
 2. 25.0 MB
  • ORIGINAL
 3. Ημερολόγιον ήτοι καλανδάριον : περιέχον το αιώνιον Πασχάλιον με τα επόμενα αυτού, το εορτολόγιον και σεληνοδρόμιον
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές