Ελληνικά
Εν Ερμουπόλει: Τύποις Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1858
63 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : "Ποιήματα"

Ο έμπορος ποιητής : ποίημα απβληθέν εκ του ποιητικού συναγωνισμού του έτους 1857

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : "Ποιήματα"