Ο έμπορος ποιητής : ποίημα απβληθέν εκ του ποιητικού συναγωνισμού του έτους 1857

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δανιήλογλου, Δ. Εμμανουήλ, εξ Ατταλείας
  5. Ερμούπολη [Εν Ερμουπόλει]: Τύποις Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1858
  6. 63 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : "Ποιήματα"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές