Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου της "Λακωνίας", 1883
356 σελ.

Συνέκδημος ιερατικός : περιέχων τας δύο προς Τιμόθεον και την προς Τίτον, επιστολάς του Αποστόλου Παύλου

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
  1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Παύλος -- Μεταφράσεις, Νεοελληνικές
  2. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Παύλος -- Κριτική, ερμηνεία, κλπ.
  3. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Παύλος -- Προς Τιμόθεον Α'
  4. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Παύλος -- Προς Τιμόθεον Β'
  5. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Παύλος -- Προς Τίτον