Συνέκδημος ιερατικός : περιέχων τας δύο προς Τιμόθεον και την προς Τίτον, επιστολάς του Αποστόλου Παύλου