Ελληνικά
21 σελ.
  • Φυλλάδιο χωρίς σελίδα τίτλου. Ο συγγραφέας και τα στοιχεία έκδοσης από το τέλος του κειμένου

Τα κλέη της προπαγάνδας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Φυλλάδιο χωρίς σελίδα τίτλου. Ο συγγραφέας και τα στοιχεία έκδοσης από το τέλος του κειμένου
    1. Καθολική Εκκλησία -- Οθωμανική Αυτοκρατορία -- 19ος αι.
    2. Καθολική Εκκλησία -- Ιεραποστολές -- Μικρά Ασία