Ελληνικά
Εν Ερμούπολει: Τύποις Μ. Π. Περίδου και Π. Γ. Μέμου, 1851
16 σελ.

Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα : Τμήματος Γ' : Ιερά κατηχήσεως σύνοψις : μετατυπωθείσα προς χρήσιν της ελληνικής νεολαίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    2. Δάσκαλοι του Γένους
    3. Κατηχήσεις