Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα : Τμήματος Γ' : Ιερά κατηχήσεως σύνοψις : μετατυπωθείσα προς χρήσιν της ελληνικής νεολαίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Ερμούπολη [Εν Ερμούπολει]: Τύποις Μ. Π. Περίδου και Π. Γ. Μέμου, 1851
  6. 16 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές