1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βασιάδης, Κωνσταντίνος Ηροκλής, (1821-1890)
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Ε. Λαζαρίδου, 1862
  6. 20 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Λουκιανός
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές