Βασιάδης, Κωνσταντίνος Ηροκλής, (1821-1890)

  1. Πρόσωπο