Ελληνικά
Εν Πάτραις: Εκδοτικόν κατάστημα Ο Κάδμος, 1892
62 σελ.

Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Δάσκαλοι του Γένους
    2. Κατηχήσεις
    3. Νεοελληνικός διαφωτισμός