Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Πάτρα [Εν Πάτραις]: Εκδοτικόν κατάστημα Ο Κάδμος, 1892
  6. 62 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές