Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1909
24 σελ. ; 21 εκ.
  • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Πρόγραμμα και κανονισμός της Γεωργικής Σχολής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Γεωργική Σχολή Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας