Ελληνικά
Εν Καβάλλα: Τυπογραφείον ο "Ερμής", 1909
13 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Κανονισμός της εν Καβάλλα Συντεχνίας των Υποδηματοποιών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Συντεχνία των Υποδηματοποιών Καβάλας