Συντεχνία των Υποδηματοποιών Καβάλας

  1. Οργανισμός