Ελληνικά
Εν Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο "Αληθείας", 1909
10 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Λογοδοσία του Ιερού Νοσοκομείου ο "Ευαγγελισμός" της εν Καβάλλα Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος απο 1 Μαρτίου 1908 μέχρι 28 Φεβρ. 1909

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Ιερό Νοσοκομείο Καβάλας ο "Ευαγγελισμός"
    2. Νοσοκομεία, Ελληνικά -- Καβάλα
    3. Καβάλα -- Κοινωνικές συνθήκες