Λογοδοσία του Ιερού Νοσοκομείου ο "Ευαγγελισμός" της εν Καβάλλα Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος απο 1 Μαρτίου 1908 μέχρι 28 Φεβρ. 1909

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ιερό Νοσοκομείο Καβάλας ο "Ευαγγελισμός"
  5. Θεσσαλονίκη [Εν Θεσσαλονίκη]: Τυπογραφείο "Αληθείας", 1909
  6. 10 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές