Επίτομος Λογική κατ' Αριστοτέλην και Τέχνη ρητορική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αριστοτέλης, (384-322) | Δαμοδός, Βικέντιος, (1700-1752) | Φατζέας, Γεώργιος, (1722-1768)
  5. Provincia di Venezia [Ενετιήσι]: Παρά Αντωνίω τω Τζάττα, 1759
  6. [186+366] σελ.
    • Δεμένο με το : "Τέχνη ρητορική, κοινή φράσει συντεθείσα παρά του σοφωτάτου Βικεντίου Δαμωδού..."
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές