1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 007000029955.pdf
  • pdf
 2. 150.1 MB
  • ORIGINAL
 3. Επίτομος Λογική κατ' Αριστοτέλην και Τέχνη ρητορική
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Δεμένο με το : "Τέχνη ρητορική, κοινή φράσει συντεθείσα παρά του σοφωτάτου Βικεντίου Δαμωδού..."