Ελληνικά
Μόσχα: Κοινότητος Τυπογραφείω, 1808
355 σελ.
 • Περιέχει δύο αναδιπλούμενα φύλλα. Στο πρώτο απεικονίζονται οι πλανήτες με ανθρώπινη μορφή και στο δεύτερο τα ερείπια της Παλμύρας στη Συρία. Περιλαμβάνονται επίσης επιστολές από και προς τον συγγραφέα

Διατριβή επί της καταστάσεως της ενεστώσης κοινής ημών γλώσσης

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Περιέχει δύο αναδιπλούμενα φύλλα. Στο πρώτο απεικονίζονται οι πλανήτες με ανθρώπινη μορφή και στο δεύτερο τα ερείπια της Παλμύρας στη Συρία. Περιλαμβάνονται επίσης επιστολές από και προς τον συγγραφέα
  1. Κρομμύδης, Γεώργιος -- Αλληλογραφία
  2. Ελληνική γλώσσα, Νέα
  3. Ελληνική γλώσσα, Δημοτική
  4. Ελληνική γλώσσα -- Ιστορία