Διατριβή επί της καταστάσεως της ενεστώσης κοινής ημών γλώσσης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κρομμύδης, Γεώργιος
  5. Μόσχα [Μόσχα]: Κοινότητος Τυπογραφείω, 1808
  6. 355 σελ.
    • Περιέχει δύο αναδιπλούμενα φύλλα. Στο πρώτο απεικονίζονται οι πλανήτες με ανθρώπινη μορφή και στο δεύτερο τα ερείπια της Παλμύρας στη Συρία. Περιλαμβάνονται επίσης επιστολές από και προς τον συγγραφέα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές