1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • VLA_DIA_KRO.pdf
  • pdf
 2. 98.9 MB
  • ORIGINAL
 3. Διατριβή επί της καταστάσεως της ενεστώσης κοινής ημών γλώσσης
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Περιέχει δύο αναδιπλούμενα φύλλα. Στο πρώτο απεικονίζονται οι πλανήτες με ανθρώπινη μορφή και στο δεύτερο τα ερείπια της Παλμύρας στη Συρία. Περιλαμβάνονται επίσης επιστολές από και προς τον συγγραφέα