1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • SID_LAO_CHA.pdf
  • pdf
 2. 366.9 MB
  • ORIGINAL
 3. Λαονίκου Καλκοκονδύλου Αθηναίου απόδειξις ιστοριών δέκα
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Μέρος πολύτομου έργου με γενικό τίτλο και τίτλο ράχης : "Historiae Byzantinae"