Ελληνικά
Ενετιησιν: Παρά Αντωνίω τω Βορτόλι, 1782
1207 σελ.
  • Δια δαπάνη του Ιωάννου Μαυροκορδάτου

Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών : συνερανισθείσα παρά των αγίων και θεοφόρων Πατέρων, εν η δια της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και τελειούται

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Δια δαπάνη του Ιωάννου Μαυροκορδάτου
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Κατηχήσεις
    2. Χριστιανική ηθική