Μακάριος, Άγιος, Μητροπολίτης Κορίνθου, (1731-1805)

  1. Πρόσωπο