Βιβλίον καλούμενον χριστοπανηγυρικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χριστιανόπουλος, Μακάριος | Μαριδάκης ο Κρής | Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Σινά, (19ος αι.)
  5. Provincia di Venezia [Ενετίησιν]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1783
  6. 211 σελ.
    • Τίτλος ράχης : Χριστοπανηγυρικόν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές