Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1783
211 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Χριστοπανηγυρικόν

Βιβλίον καλούμενον χριστοπανηγυρικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Χριστοπανηγυρικόν
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό