Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Σινά, (19ος αι.)

  1. Πρόσωπο