Ελληνικά
Ενετιήσι: Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, 1802
175 σελ.
  • Στον κολοφώνα: "Venezia Li 26. Agosto 1802. L' Imperial Regio Governo Generale..... concede Licenza ... Stabatori Demetrio Theodosio di Venezia di stampare...."

Επιστολή απολογητική ενός μαρκίωνος Φραγκίσκου Αλβεργάτου Καπακέλλου κατά της επιστολής του κυρ Αββά Κομπαγνώνου: αναστρεφομένης περί την ομοιότητα νεωστί παρ' εκείνου ανακαλυφθείσαν ανάμεσον Εβραίων και Ελλήνων : μεταπεφρασμένη εκ της Ιταλικής γλώσσης εις το απλό ελληνικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στον κολοφώνα: "Venezia Li 26. Agosto 1802. L' Imperial Regio Governo Generale..... concede Licenza ... Stabatori Demetrio Theodosio di Venezia di stampare...."
    1. Έλληνες -- Ιστορία
    2. Εβραίοι -- Ιστορία