Επιστολή απολογητική ενός μαρκίωνος Φραγκίσκου Αλβεργάτου Καπακέλλου κατά της επιστολής του κυρ Αββά Κομπαγνώνου: αναστρεφομένης περί την ομοιότητα νεωστί παρ' εκείνου ανακαλυφθείσαν ανάμεσον Εβραίων και Ελλήνων : μεταπεφρασμένη εκ της Ιταλικής γλώσσης εις το απλό ελληνικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Albergati Capacelli, Francesco, (1728-1804)
  5. Provincia di Venezia [Ενετιήσι]: Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, 1802
  6. 175 σελ.
    • Στον κολοφώνα: "Venezia Li 26. Agosto 1802. L' Imperial Regio Governo Generale..... concede Licenza ... Stabatori Demetrio Theodosio di Venezia di stampare...."
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές