1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ματθαίος ο Κρης
  5. Provincia di Venezia [Ενετίησιν]: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1796
  6. 2 τόμοι
    • Κείμενο γραμμένο σε στήλες [δύο ανά σελίδα]. Επικεφαλλίδες και πρωτογράμματα τυπωμένα με κόκκινη μελάνη. Κάτω από τον εκδότη, με κόκκινη μελάνη "Con Licenza de' superiori, e privilegio"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές