Ελληνικά
Εν Βιέννη: Εκ της Τυπογραφίας του ευγενούς Τράττνερ, 1790
180 σελ.

Φυσικής απάνθισμα : διά τους αγχίνους & φιλομαθείς Έλληνας : εκ της Γερμανικής & Γαλλικής διαλέκτου ερρανισθέν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φυσική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Φυσική -- Εκλαϊκευμένα έργα -- 18ος αι.