Φυσικής απάνθισμα : διά τους αγχίνους & φιλομαθείς Έλληνας : εκ της Γερμανικής & Γαλλικής διαλέκτου ερρανισθέν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ρήγας Φεραίος, (1757-1798)
  5. Βιέννη [Εν Βιέννη]: Εκ της Τυπογραφίας του ευγενούς Τράττνερ, 1790
  6. 180 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές