0007β: Άβδηρα - Νεότερες Πηγές (Λήμματα)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-007β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 4 σελίδες
 9. Σ. Βουτηράς, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας (1869-1890)
  Γ. Φ. Χερτσβερτ, Ιστορία της Ελλάδος : Επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς (μτφρ. Π. Καρολίδης) (1902)
  Α. Σακελλάριου, Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης, (1885)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες για τα Άβδηρα, (αποσπάσματα αντιγραμμένα), από τα δημοσιοποιημένα έργα και Λεξικά: Σ. Βουτηράς, Λεξικό Ιστορίας και Γεωγραφίας, B. Head,Ιστορία των Νομισμάτων (μτφρ. Σβορώνος, 1898). Γ.Φ. Χέρτσβέργ, Ιστορία της Ελλάδος επί της Ρωμαϊκής Κυριαρχίας (μτφρ. Π. Καρολίδης, 1866). Α. Σακελλαρίου, Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης (1885).