Σ. Βουτηράς, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας (1869-1890)

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο